Søren Barlebo

Søren Barlebo Rasmussen er selvstændig konsulent og strategisk rådgiver med fokus på organisationer, hvor viden, forskning og faglig udvikling spiller en stor rolle. Han arbejder meget ofte med strategi-, organisations- og ledelsesudvikling i fagprofessionelle organisationer. Primært i den offentlige sektor (videregående uddannelsesinstitutioner og hospitaler), partnerejede virksomheder (arkitekter, advokater mv.) og interesseorganisationer.

Søren Barlebos kompetencer ligger inden for områderne: ledelse i det offentlige, ledelse i politisk ledede organisationer, ledelse i partnerejede virksomheder, strategisk ledelse, forandringsledelse, lederudvikling, hospitalsledelse, universitetsledelse og forskningsledelse. De sidste år har han specielt arbejdet med strategisk ledelse og strategisk koordination i store offentlige organisationer.

 

Søren Barlebo Rasmussen er født i 1966. Søren Barlebo har en cand.merc.dat og Ph.D.-grad i videnskabssociologi fra CBS. Hans afhandling handlede om kvalitet og ledelse i faglige miljøer. Han har taget en lederuddannelse fra Harvard University.

Søren Barlebo har tidligere været ledelsesforsker, institutleder og dekan på CBS (hvor han sad med i direktionen). Han er eller har været formand for og medlem af en række offentlige og private bestyrelser (han var f.eks. formand for det danske akkrediteringsråd i 6 år). Han har ofte været formand for eller medlem af en række tænketanke og udvalg under de danske ministerier og forskellige interesseorganisationer.

Søren Barlebo Rasmussen arbejder ofte tæt sammen med en række andre konsulent- og kursusvirksomheder. Lead – Enter Next Level, CBS Executive, Implement og Muusmann er de danske samarbejdspartnere. I Norge arbejder han sammen med Are Syversen og Headway.

© 2024 Barlebo Konsulentvirksomhed - Theme by Themefyre