Strategisk rådgivning

I forbindelse med større organisatoriske udviklinger, hvor man som organisation vil sætte mere fokus på forskning og faglig udvikling

Eksempel på den stillede opgave

Referencer (udvalg)

Hvordan kan man få forskningen på et eller flere hospitaler tænkt mere strategisk? Og hvordan kan vi lære af den internationale udvikling inden for dette område?

Maastricht School of Business and Economics, Region Hovedstaden, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU, Det Teknisk-naturvidenskabelige og Det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), Kunstakademiets Arkitektskole, Højskolen i Gjøvik

Udvikling af strategier

Eksempel på den stillede opgave

Referencer (udvalg)

Hvordan skal vores fremtid se ud på fakultetet? Hvilke internationale og nationale udviklinger skal vi forholde til? Hvordan udnytter vi vores nuværende potentialer endnu bedre? Hvordan sikrer vi strategisk implementering?

Haldor Topsøe forskningsdivisionen, Psykiatrifonden, DTU Space, Gastroenheden på Hvidovre Hospital, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU, Det Teknisk-naturvidenskabelige og Det Sundhedsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole, RUC CBIT, Psykiatrien i Region Hovedstaden

Udvikling af ledergrupper

På alle niveauer af organisationen

Eksempel på den stillede opgave

Referencer (udvalg)

Hvordan kan vi udvikle vores ledergruppe så den kan arbejde strategisk og sikre strategisk implementering?

Universitetet i Oslo, Det Naturvidenskabelige og Matematiske fakultet og det samfundsvidenskabelige fakultet på Universitetet i Bergen, Danmarks Designskole, Højskolen i Gjøvik, BI, direktionen i Lyngby-Taarbæk Kommune, Dansk Energi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU, Det Teknisk-Naturvidenskabelige og Det Sundhedsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet, RUC, Danmarks Nationalbank, Børns Vilkår, Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital, Civiløkonomerne i Norge, Kræftens Bekæmpelse

Ledelsesudvikling

Faglige ledere, forskningsledere, ledere af ledere og topledere

Eksempel på den stillede opgave

Referencer (udvalg)

Hvordan kan få faglige ledere til at tænke og arbejde mere strategisk?

Danmarks Grundforskningsfond, Norges Veterinærhøjskole, UCC, Professionshøjskolen Lillebælt, Metropol, UCN, Aalborg Universitet, SIMULA, Højskolen i Ålesund, Højskolen i Bergen, Højskolen i Molde, Højskolen i Telemark, Københavns Universitet (flere fakulteter), Aarhus Universitet, Region Hovedstaden, Møre Forskning, Universitetet i Bergen, Universitet i Olso, Universitet i Stavanger, Universitetet i Agder, Norges Forskningsråd, Region Hovedstaden

Udvikling af støtteenheder

Eksempel på den stillede opgave

Referencer (udvalg)

Hvordan skal vores HR afdeling bedst muligt kunne understøtte vores faglige enheder, deres ledere og deres strategiske udvikling?

DTU, Region Hovedstaden, UiO

Sparring, rådgivning og coaching af enkeltledere

Eksempel på den stillede opgave

Referencer (udvalg)

Eksempel: Har gennem mange år fulgt mange forskellige ledere. Eksempelvis den ambitiøse forskningsleder/professor, som gennem 8 år har udviklet sin gruppe fra at være på 4-5 personer til at være på 25 personer. Eller afdelingslederen på et hospital, der gerne vil arbejde med sin videre strategiske og personlige ledelsesudvikling, hvor afdelingen udvikler sig koordineret med hele regionens og hospitalets udvikling. Eller dekanen der gerne vil have rådgivning ift. fakultetets strategiske udvikling og sparring ift. egen personlige udvikling.

Aalborg Universitet, Københavns Universitet, RUC, Region Hovedstaden, DTU, SDU, Lyngby-Taarbæk Kommune

Oplæg

Eksempel på den stillede opgave

Referencer (udvalg)

Eksempelvis: “De videregående uddannelsesinstitutioners fremtidige strategiske udfordringer” – oplæg ved det norske forskningsråds årlige dialogmøde med alle højskolerne og deres ledelse. Eller “Ledelse i stærke faglige miljøer – med fokus på flere fælles faglige mål” – oplæg på universitetsområdets arbejdsmiljøkonference 2014.

Har lavet mere end 100 oplæg gennem de sidste 10 år. På universiteter, hospitaler, forskningsbaserede virksomheder, interesseorganisationer, partnerejet servicevirksomheder (arkitekter og lignende) og andre fagprofessionelle organisationer.

© 2024 Barlebo Konsulentvirksomhed - Theme by Themefyre